e-Podatki

Liniowy po rocznym urlopie. 2008-01-22


Rzeczpospolita odpowiada na pytania. Założyłam własną firmę i chciałabym płacić podatek liniowy. Do końca grudnia byłam formalnie zatrudniona, ale przez cały ubiegły rok przebywałam na bezpłatnym urlopie. W ramach działalności chcę współpracować z byłym pracodawcą. Czy mogę wybrać stawkę liniową?

(…) Tak. Ustawodawca wprowadza wprawdzie ograniczenia dla osób przechodzących z zatrudnienia na działalność, ale wydaje się, że nie będą miały zastosowania w tym wypadku. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 9a ust. 3 ustawy o PIT ze stawki liniowej nie skorzystają przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy. Przy czym muszą to być usługi odpowiadające czynnościom, które wykonywali w ramach stosunku pracy w tym bądź poprzednim roku podatkowym. Zwróćmy uwagę, że przepis mówi o „wykonywaniu” tych samych czynności. Moim zdaniem z podatku liniowego nie wyklucza więc samo pozostawanie w stosunku pracy, np. podczas urlopu wychowawczego.
Tak wynika też z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 14 lipca 2005 r. (1401/FA/4117-14/11/05/AG). Podatniczka była zatrudniona na stanowisku prawnika. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)