e-Podatki

Pracownik musi uiścić daninę od abonamentów medycznych. 2008-01-22


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, pakiety medyczne dla pracowników powinny być opodatkowane. Wyjątkiem są pakiety obejmujące tylko badania, do których przeprowadzenia zobowiązuje prawo pracy.

(…) Tak wynika z odpowiedzi Izby Skarbowej w Warszawie z 10 stycznia 2008 r. (nr IPPB2/415-276/07-2/AS).

Jeśli pracodawca wykupi pakiet usług medycznych, w skład których wchodzi wykonanie wstępnych, okresowych oraz kontrolnych badań lekarskich, a także dobrowolne specjalistycznych usług medycznych, opodatkowana będzie jedynie wartość tych drugich.

(…) Izba skarbowa podkreśliła, że zarówno w wypadku pakietów medycznych, jak i ubezpieczenia, nie ma trudności z indywidualizacją świadczenia. W momencie wykupu tych usług znana jest zarówno globalna kwota przypadająca do zapłaty, jak i liczba pracowników, dla których wykupiono świadczenie. Niejednokrotnie znana jest również wartość jednego pakietu. W tej sytuacji ustalenie przychodu na poszczególnych pracowników jest sprawą oczywistą.

Kwota opłaty przypadającej na danego pracownika będzie stanowiła jego przychód ze stosunku pracy. Wartość świadczenia medycznego pracodawca dolicza do wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu. Od łącznej wartości oblicza, pobiera i odprowadza zaliczkę na podatek dochodowy. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)