e-Podatki

Od zniszczonych towarów nie ma VAT. 2007-12-18


Jeśli firma stwierdzi niedobór towarów, nie musi naliczać od ich wartości VAT. W takiej sytuacji nie ma także obowiązku korekty podatku naliczonego w związku ze zniszczonymi lub skradzionymi przedmiotami.

(…) Jeśli podatnik ponosi niezawinione straty w majątku obrotowym, które są kosztem uzyskania przychodów, stanowisko organów podatkowych co do konsekwencji w VAT jest jednolite i korzystne dla przedsiębiorców.

(…) Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia VAT należnego o kwotę podatku naliczonego. W związku z tym przepisem pojawiały się wątpliwości, czy stwierdzenie niedoborów powoduje konieczność skorygowania VAT odliczonego w związku z ich kupnem. Po pewnym czasie wykształciła się jednak korzystna dla podatników wykładnia tego przepisu, zgodnie z którą weryfikacja deklaracji nie jest konieczna. Najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest bowiem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Potwierdza to m.in. interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 września 2007 r. (ILPP1/443-58/07-3/BD).

Gdy odpowiada pracownik
Nie zawsze jednak podatnik uniknie korekty. We wspomnianej interpretacji Izba Skarbowa w Poznaniu zwróciła uwagę na ograniczenie prawa do odliczenia. W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Korekta byłaby zatem potrzebna w razie obciążenia kwotą niedoborów pracownika odpowiedzialnego materialnie za powierzony mu majątek. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)