e-Podatki

Jak rozliczyć paczki dla pracowników. 2007-12-18


(…) Chcemy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dać pracownikom paczki do 380 zł. Czy przy wyliczaniu ich wartości musimy wziąć pod uwagę kwotę brutto? Paczki zrobimy z artykułów spożywczych z naszego sklepu. Co z VAT, który został odliczony przy zakupie?

Jeśli wartość paczki nie przekracza 380 zł, świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego. Przy ustalaniu tego limitu powinno się brać pod uwagę wartość brutto paczki. Ponadto zwolnienie przysługuje, jeśli prezent został sfinansowany w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Musimy też pamiętać, że limit 380 zł obejmuje wszystkie świadczenia rzeczowe w ciągu roku. Ze zwolnienia nie korzystają natomiast bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

W związku z zakupem towarów, które mają być przeznaczone do zrobienia paczek, firmie przysługiwało prawo do obniżenia VAT o podatek naliczony wykazany w fakturze. Podatek ten, jak wynika z pytania, został już odliczony. Przekazanie takich towarów na rzecz pracowników to opodatkowana dostawa (art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). W związku z tym trzeba wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić na konto urzędu skarbowego wykazany w niej podatek należny. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)