e-Podatki

Spotkania w pubie też pomagają w rozwoju firmy. 2007-12-18


WSA w Warszawie w wyroku orzekł, że obowiązkowe spotkania po godzinach, których celem jest poprawa relacji między pracownikami, mogą wpływać na zwiększenie obrotów firmy i nie są opodatkowane.

(…) Ten istotny dla wielu firm wyrok wydał wczoraj Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozpoznawał sprawę ze skargi spółki Pirelli Polska (sygn. III SA/Wa 1287/07).

Organizuje ona dla swoich pracowników imprezy integracyjne. Twierdzi, że jest jej to niezbędne do stworzenia zgranego zespołu, co stanowi warunek sukcesu firmy.
– Spółka jest duża i siłą rzeczy występuje w niej wąska specjalizacja pracowników. Odbija się to negatywnie na ich zdolnościach komunikacyjnych, osłabia wzajemne relacje. To właśnie ten efekt spółka stara się ograniczyć, organizując spotkania załogi poza godzinami pracy – argumentowała podatniczka w uzasadnieniu skierowanego do organów skarbowych wniosku o wydanie wiążącej interpretacji. Podkreślała, że udział w spotkaniach nie jest nagrodą za wydajną pracę, odrębnym świadczeniem wypłacanym obok pensji, lecz obowiązkiem, którego skutkiem ma być podnoszenie kompetencji systemu pracowniczego firmy. W rezultacie proces podejmowania decyzji z udziałem kilku osób w tej skomplikowanej strukturze staje się sprawniejszy. (…)

(…) Sąd zgodził się z tym stanowiskiem. Uchylił decyzje organów, wskazując, że przyjemność, którą pracownik mógł uzyskać podczas spotkania, to tylko efekt uboczny formy, w jakiej organizowane są imprezy integracyjne. Ich przyczyną i nadrzędnym celem jest budowa sprawnie współpracującego ze sobą zespołu. Dlatego też imprezy organizowane przez spółkę należy uznać za związane z działalnością przedsiębiorstwa, ale nieopodatkowane. – Jest to zresztą zgodne z linią orzeczniczą Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości – uzasadnił wyrok sędzia Hieronim Sęk. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)