e-Podatki

Pracownikowi lepiej dać paczkę niż talon do marketu. 2007-12-11


Firmy, które chcą obdarować na święta swoich podopiecznych, z reguły fundują im paczki ze smakołykami. Powód jest prosty – od bonów trzeba potrącić podatek, natomiast prezenty rzeczowe są z niego zwolnione.

(…) Oczywiście pracownik nie może na tym za dużo zarobić, dlatego ustawodawca preferuje tylko świadczenia do 380 zł. Poza tym ulga przysługuje tylko wtedy, gdy prezenty są sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Mówi o tym art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof).

Musi być konkretny towar
Zwolnione od podatku są świadczenia rzeczowe. Musimy więc dostać konkretny towar, nie może to być bon albo talon. Przepisy mówią bowiem wyraźnie: „nie są świadczeniami rzeczowymi bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”. Nie ma więc znaczenia, ile taki „znak” kosztował, nieistotne jest też, w jaki sposób go sfinansowano – i tak jest opodatkowany. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)