e-Podatki

Pracownik nie zawsze zapłaci podatek od ubezpieczenia ufundowanego przez pracodawcę. 2007-12-04


Wykupywanie ubezpieczeń grupowych przez pracodawców swoim pracownikom staje się coraz powszechniejszą praktyką. Jednak skutki podatkowe, zwłaszcza po stronie pracowników, ciągle budzą wątpliwości.

(…) Świadczenie dla zatrudnionego
W praktyce utarł się pogląd, że pokrycie przez pracodawcę składki na ubezpieczenie pracowników jest świadczeniem w ramach umowy o pracę, czyli, co do zasady, jest przychodem pracownika. Opiera się on na założeniu, że możliwość otrzymania przez pracownika kwoty ubezpieczenia stanowi dla niego korzyść, a wartość tej korzyści jest równa składkom opłaconym przez pracodawcę. Niewykluczone, że posłużono się tutaj analogią do sytuacji, kiedy pracodawca nie opłaca składek, lecz wypłaca wyższe wynagrodzenie na rzecz pracownika, a ten opłaca składkę. Skoro w takim wypadku pracownik będzie płacić podatek od podwyższonej pensji, to analogiczna sytuacja, gdzie składka opłacana jest bezpośrednio przez pracodawcę, powinna wywoływać zbliżone skutki podatkowe.
Słusznie przyjęto zatem, że do opodatkowania nie będzie dochodzić wtedy, gdy uprawnionym do wypłaty kwoty ubezpieczenia będzie pracodawca. (…)

(…) Odbiorcę trzeba określić
Konieczności zapłaty podatku od opłaconej przez pracodawcę składki ubezpieczeniowej nie będzie również wtedy, gdy nie da się przyporządkować przychodu do danego pracownika. Taka sytuacja wystąpi, jeżeli osoby uprawnione do ubezpieczenia wskazane są w dokumencie ubezpieczenia imiennie lub opisowo. Jeśli krąg uprawnionych nie jest określony w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację, poniesienie kosztów ubezpieczenia przez pracodawcę nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie pracowników. Wydaje się, że takie stanowisko jest uzasadnione. Pewne kontrowersje budzi kwestia, kiedy identyfikacja osób uprawnionych jest możliwa. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)