e-Podatki

Ubiegający się o dotacje mogą mieć problemy z VAT. 2007-12-04


Przedsiębiorcy otrzymujący dotacje mają kłopoty z VAT. Pojawia się pytanie, czy koszt tego podatku może być pokryty dotacją.

(…) Czy VAT może być pokryty dotacją
Ten problem dotyka podatnika na etapie ubiegania się o dotację. Obowiązujące zasady zaliczania VAT do kosztów kwalifikowanych projektu określają rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):
- nr 1080/2006 – dla wydatków finansowanych z Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
- nr 1081/2006 – dla wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ich zapisy zostały wprost przeniesione do krajowych wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków opracowanych dla poszczególnych programów operacyjnych.

Zgodnie z podstawową regułą VAT może być uznany za koszt kwalifikowany jedynie wówczas, gdy zostanie rzeczywiście i ostatecznie poniesiony, a beneficjent nie ma prawnej możliwości jego odzyskania, np. odliczenia od podatku należnego.

Możliwość ta oceniana jest oczywiście na podstawie ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). Zatem gdy VAT nie został faktycznie odzyskany, ale według ustawy istniała taka możliwość, koszt podatku pozostanie wydatkiem niekwalifikowanym, a więc niefinansowanym (w odpowiedniej części) dotacją.

Prawo do odliczenia (czyli obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego) lub zwrotu podatku VAT zdefiniowane zostało w art. 86 i kolejnych ustawy o VAT. W praktyce przedsiębiorstwa ubiegające się np. o dotacje na nowe inwestycje w zdecydowanej większości są podatnikami VAT korzystającymi z pełnego prawa do odliczenia VAT zawartego w cenie środków trwałych nabywanych w związku z dotowaną inwestycją. A więc VAT zawsze będzie po stronie kosztów niekwalifikowanych projektu. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)