e-Podatki

Pisemna interpretacja bez przeprowadzenia dowodów. 2007-11-27


WSA w Łodzi orzekł, że udzielając odpowiedzi na pytanie podatnika dotyczące interpretacji prawa podatkowego, organ podatkowy nie może wykroczyć poza zakres pytania i prowadzić postępowania dowodowego.

Stan faktyczny:
(…) We wniosku o pisemną interpretację spółka pytała o możliwość zaliczenia długu nabywanego przedsiębiorstwa do jej kosztów uzyskania przychodów. Aby było to możliwe, dług musi być funkcjonalnie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uwzględniony w cenie nabycia. Zdaniem spółki oba te warunki spełniono. Nabyte przez spółkę przedsiębiorstwo było zadłużone wobec zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dług został uwzględniony w cenie nabycia. Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Przede wszystkim zakwestionował istnienie związku funkcjonalnego między zadłużeniem nabywanego przedsiębiorstwa i prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto, badając stan faktyczny przedstawiony we wniosku, samodzielnie dokonał ustaleń faktycznych, innych od tych, które przedstawiła spółka. Na tej podstawie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Spółka wniosła skargę do WSA.(…)

Stanowisko sądu:
(…) Sąd uchylił decyzję. Stwierdził, że organy podatkowe rażąco naruszyły przepisy postępowania. Występując do organu podatkowego o interpretację przepisów prawa podatkowego, to podatnik przedstawia stan faktyczny. W razie wątpliwości organ może zwrócić się jedynie o przedstawienie dodatkowych ustaleń. W tej sprawie organ podatkowy przeprowadził postępowanie dowodowe (przez co wyszedł poza zakres pytania podatnika), co zdaniem sądu jest niedopuszczalne.(…)
(wyrok WSA w Łodzi z dnia 6 listopada 2007 r., sygn. I SA/Łd 593/07)
(źródło: Rzeczpospolita)