e-Podatki

Firmowe szkolenia tkwią w pułapce przepisów. 2007-11-27


Jak czytamy w Rzeczpospolitej, jeśli nie dojdzie do szybkiej zmiany przepisów, to zarówno firmy, jak i ich pracownicy będą mieli nie lada trudności z rozliczaniem wydatków firmowych na szkolenia pracowników.

(…) Nad szkoleniem pracowników firm tyka bomba w postaci obciążenia uczestników szkoleń podatkiem od dochodów osobistych.
Nowa ekipa rządząca powinna jak najszybciej zmienić prawo. Jeżeli to nie nastąpi, niejedna firma będzie musiała robić korektę PIT, a pracownicy, którzy brali udział w szkoleniach – korektę swoich rocznych zeznań podatkowych. Pracodawcom, którzy jako płatnicy nie odprowadzali zaliczek, grożą zaległe odsetki i kary.
Niebezpieczne kursy
– Skutki mogą być dramatyczne – mówi radca prawny spółki, która rocznie przeznacza na szkolenia 500 tys. zł. – Okazuje się, że połowa naszych pracowników powinna być opodatkowana. Zaległy podatek zapłaci za nich firma, ale wielu zainteresowanych dobrze się teraz zastanowi, czy chce w przyszłości się dokształcać, a potem płacić podatek z tego tytułu. Zwłaszcza gdy w grę wchodzi np. drogie szkolenie za granicą.
Ustawa o PIT zwalnia od podatku wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenie ogólne pracownika. Te odrębne przepisy to – jak wielokrotnie wyjaśniały urzędy skarbowe – dwa rozporządzenia: ministra edukacji narodowej i ministra pracy z 12 października 1993 r. oraz ministra edukacji i nauki z 3 lutego 2006 r.
Jednak o ile w rozporządzeniu MEN z 1993 r. zwolnienie dotyczyło właściwie wszystkich form szkolenia, o tyle w obecnie obowiązującym (które częściowo zastąpiło to z 1993 r.) zostało ono znacznie ograniczone. "Jedynymi formami kształcenia pozaszkolnego, które uprawniają do zwolnienia przedmiotowego, wymienionego w art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o pdof, są: kurs, kurs zawodowy, seminarium oraz praktyka zawodowa” - wyjaśnia dyrektor jednej z izb skarbowych.
Mogłoby to oznaczać, że pracodawca powinien potrącić zaliczkę na podatek, gdy dopłaca pracownikom do: staży (zawodowych, specjalizacyjnych), samokształcenia kierowanego, kursów trwających krócej niż 30 godzin, studiów podyplomowych. Na dodatek organizator szkoleń ma mieć akredytację kuratora. Taka interpretacja MEN spotyka się ze sprzeciwem środowisk szkoleniowych jako zbyt daleko idąca. Z art. 21 ust. 1 pkt 90 updof wynika bowiem, że zgodne z odrębnymi przepisami ma być przyznanie przez pracodawcę refundacji. Absolutnie natomiast nie wynika z niego, by wymóg zgodności z odrębnymi przepisami dotyczył organizatorów form dokształcenia. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)