e-Podatki

Przepisy podatkowe nie funkcjonują w próżni. 2007-11-27


WSA w Warszawie orzekł, że udzielając wiążącej informacji, organy skarbowe powinny, w miarę potrzeb, interpretować przepisy także z innych dziedzin prawa niż podatki.

Stan faktyczny:
(…) [Spółka Twoja Energia] Wystąpiła ona do naczelnika urzędu skarbowego o wyjaśnienie, czy za koszty uzyskania przychodu w CIT może uznać dwukrotnie zwiększony (wynikający z układu zbiorowego pracy) odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dowiedziała się, że art. 15 ust. 1 ustawy o CIT na to pozwala.
Spór o prawo pracy
Spółka zadała jednak drugie pytanie: Czy wydatki na świadczenia dla emerytów i rencistów, niegdyś pracowników zakładu, mogą wchodzić w skład odpisu podstawowego tworzącego zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Ponieważ nie padło tu wprost pytanie o podatki, naczelnik urzędu i dyrektor izby skarbowej uchylili się od odpowiedzi.
Organy argumentowały, że ustawa o ZFŚS nie należy do systemu prawa podatkowego.
Według przedsiębiorcy przepisy podatkowe nie funkcjonują w próżni. Żeby można było stwierdzić, czy dany wydatek jest kosztem, często trzeba najpierw przeanalizować np. przepisy prawa pracy. (…)
Stanowisko sądu:
(…) WSA zgodził się ze spółką. Stwierdził, że pytania podatniczki były ze sobą powiązane. Organy zaś nie miały prawa uchylać się od udzielenia odpowiedzi na jedno z nich tylko dlatego, że nawiązywało do prawa pracy. Być może powinny poprosić wnioskodawcę czy PIP o dodatkowe informacje, ale nie mogły zaniechać wyjaśnienia tej kwestii. Pozwoliłoby im to wypowiedzieć się w sprawie kosztów, które zgodnie z art. 16 ustawy o CIT są powiązane z dopuszczalną wysokością odpisów na fundusz socjalny. (…)
(…) – Podatki nie istnieją w oderwaniu od sytuacji faktycznej, a ta często wymaga analizy ustaw z zakresu prawa pracy, budowlanego, celnego, cywilnego czy rachunkowości. (…)
(wyrok WSA w Warszawie, sygn. III SA/Wa 1737/07).
(źródło: Rzeczpospolita)