e-Podatki

Tłumaczenie nie wpływa na zwrot VAT. 2007-11-20


WSA w Warszawie w wyroku orzekł, że organ skarbowy musi rozpoznać wniosek firmy o zwrot VAT, jeżeli ta dołączyła zaświadczenie o rejestracji za granicą. Analizując go od strony formalnej, nie powinien wnikać, czy zostało ono prawidłowo przetłumaczone.

(…) Taki wyrok wydał 8 listopada Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 1385/07), który rozpoznawał skargę spółki FHP Export GmbH z siedzibą w Weingeim w Niemczech. 21 czerwca 2004 r. zwróciła się do urzędu skarbowego o zwrot VAT od usług reklamowych wykonywanych w Polsce za 2003 r. Jej wniosek pozostał jednak bez rozpoznania. Organy powołały się na rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwrotu VAT podmiotom zagranicznym z 23 czerwca 2001 r., które zastąpione zostało rozporządzeniem MF z 26 sierpnia 2003 r. Z obydwu wynikało, zdaniem urzędników skarbowych, że spółka nie dopełniła wszystkich formalności związanych ze zwrotem. We wniosku zabrakło bowiem, przetłumaczonej na język polski, informacji o tym, że podmiot występujący o oddanie mu zapłaconego w Polsce podatku jest zarejestrowanym w Niemczech podatnikiem VAT. (…)

(…) WSA uchylił rozstrzygnięcie władz skarbowych. Orzekł, że skoro do żądania zwrotu dołączono zaświadczenie o zagranicznej rejestracji spółki wraz z tłumaczeniem, należało sprawę rozpoznać merytorycznie. – Nie wystarczyło poprzestać na analizie względów formalnych – uzasadniła wyrok sędzia Jolanta Sokołowska. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)