e-Podatki

Komórka daje prawo do ulgi na Internet. 2007-11-20


Osoby, które korzystają z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego i mają na to fakturę VAT, mogą skorzystać z ulgi podatkowej i odliczyć poniesione wydatki.

(…) Maksymalnie 760 zł – tyle można w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu wydatków ponoszonych na użytkowanie Internetu. Także wtedy, gdy dostęp do sieci jest bezprzewodowy. Tak twierdzi Ministerstwo Finansów.

(…) „Odliczenie to obejmuje także wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu korzystania z Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego” – napisało ministerstwo w odpowiedzi na pytania „Rz”, czy korzystanie z Internetu przez telefon komórkowy również uprawnia do odpisania wydatków. „Należy jednak pamiętać że w myśl ust. 7 pkt 1 w art. 26 ustawy, odliczeniu w ramach omawianej ulgi podlegają wyłącznie wydatki udokumentowane fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem tylko gdy podatnik ma fakturę VAT dokumentującą poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, może skorzystać z przedmiotowego odliczenia” – przypomina dalej ministerstwo. (…)

(…) Doradcy nie mają wątpliwości: przy takim stanowisku ministerstwa podatnicy mogą odliczać wydatki na Internet bezprzewodowy. Choć lepiej byłoby, gdyby ministerstwo wydało ogólną interpretację w tej sprawie. Tym bardziej że uprawnia go do tego ordynacja podatkowa. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)