e-Podatki

Interpretacje czeka druga młodość. 2007-11-20


Platforma Obywatelska obiecuje reanimację zduszonego przez rząd PiS systemu wiążących interpretacji podatkowych. Chce odebrać ich wydawanie Ministerstwu Finansów (MF) i z powrotem przekazać urzędom skarbowym. Co więcej — obiecuje rozciągnąć je na wszystkie inne przepisy rodzące obowiązki dla firm i obywateli, np. dotyczące ZUS czy inspekcji pracy.

Z najnowszych danych resortu finansów wynika, że w okresie lipiec-wrzesień podatnicy złożyli tylko 3,9 tys. wniosków o interpretacje, a wydano ich jedynie 543, podczas gdy w drugim kwartale było to odpowiednio 18,1 tys. oraz 13,8 tys. Oznacza to, że liczba składanych wniosków zmniejszyła się o 80 proc., a wydawanie interpretacji wręcz zanikło — spadek aż o 96 proc.!

Dlaczego tak się stało? Eksperci wskazują na zmiany prawa, które weszły 1 lipca 2007 r. Minister finansów Zyta Gilowska przeforsowała bowiem centralizację systemu. Odebrała urzędom skarbowym (400 w kraju) prawo wydawania interpretacji i przekazała je do MF. Są one wydawane przez... 4 biura informacji podatkowej. Celem tej operacji było ujednolicenie interpretacji w skali kraju (wcześniej zdarzało się, że różne urzędy w takich samych sprawach wydawały odmienne opinie).
(źródło: Puls Biznesu)