e-Podatki

Podatnik powinien wykazać, że koszt ma związek z przychodem. 2007-11-13


WSA w Rzeszowie orzekł, że gdy jest wątpliwość co do związku wydatków z osiągnięciem przychodu, to na podatniku spoczywa ciężar dowodu, że określony wydatek ma służyć osiągnięciu przychodu w ramach prowadzonej działalności.

Stan faktyczny:
(…) Urząd kontroli skarbowej zakwestionował możliwość amortyzacji zakupionego przez spółkę skutera wodnego. Stwierdził, że nie ma związku między tym zakupem i działalnością gospodarczą spółki. Pytana o przeznaczanie skutera i powiązanie wydatku z prowadzoną działalnością spółka wyjaśniała, że urządzenie ma być udostępniane pracownikom w ramach rekreacji i odpoczynku od pracy. (…)

Stanowisko sądu:
(…) Sąd skargę oddalił. Orzekł, że w razie wątpliwości dotyczących powiązania wydatków z osiągnięciem przychodu to na podatniku spoczywa ciężar udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony w związku z prowadzoną działalnością.

Stwierdzając, że skuter wodny ma służyć rekreacji pracowników, spółka powinna w sposób bardziej wiarygodny i rzetelny wykazać, że tak faktycznie było. Zdaniem sądu wystarczające byłoby sporządzenie wykazu, z którego wynikałoby, kto i w jakim czasie ze wspomnianego sprzętu korzystał. (…)

(wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 18 października 2007 r., sygn. I SA/Rz 592/07).
(źródło: Rzeczpospolita)