e-Podatki

Nadpłata za wniosek nie podlega zwrotowi. 2007-11-13


Osoby, które nadpłacą za wydanie interpretacji, nie mają co liczyć na zwrot pieniędzy. Przepisy nawet nie przewidują takiej możliwości.

(…) Od 1 lipca 2007 r. obowiązują zmienione przepisy ordynacji podatkowej dotyczące wydawania interpretacji prawa podatkowego (art. 14b – 14p). Wydają je teraz nie naczelnicy urzędów skarbowych, lecz pracownicy czterech biur Krajowej Informacji Podatkowej: w Bielsku-Białej, Lesznie, Płocku i Toruniu. Podlegają dyrektorom izb skarbowych odpowiednio w Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Bydgoszczy. Osoby, które chcą uzyskać stanowisko organu podatkowego w swojej indywidualnej sprawie, mogą wystąpić z wnioskiem i zapłacić 75 zł. I tu zaczynają się problemy.

Opłata czy już nadpłata
Występujący z wnioskiem o interpretację podatnik ma obowiązek wyczerpująco opisać zaistniały stan faktyczny albo zdarzenie przyszłe i przedstawić przy tym własne stanowisko w tej sprawie (art. 14b § 3). Musi też – i to w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku – wnieść opłatę w wysokości 75 zł (art. 14f § 1). Co ważne, kwotę tę, jak mówi § 2, należy zapłacić „od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego”. Nie bardzo jednak wiadomo, jak się ustala te stany faktyczne i zdarzenia przyszłe. (…)

(…) Zwrotu nie będzie
Niestety, żaden przepis nie przewiduje zwrotu nadpłaty. Prawnicy nie mają wątpliwości, że aby mówić o prawie do nadpłaty, trzeba najpierw ustalić charakter opłaty. Podobnie jak opłata skarbowa należy się za dokonanie czynności urzędowej, tutaj – wydanie interpretacji. Pytanie więc, dlaczego nie ma zwrotu nadpłaty, choć jest od opłaty skarbowej i każdego podatku. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)