e-Podatki

Fiskus nie czyta w obcych językach. 2007-11-13


WSA w Warszawie orzekł, że jeśli przedmiot działalności spółki zagranicznej nie zostanie przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego, organ skarbowy nie rozpozna jej wniosku o zwrot VAT.

Stan faktyczny:
(…) W czerwcu 2004 r. [spółka Renault] wystąpiła ona do urzędu skarbowego o zwrot podatku od czynności wykonanych na terenie Polski. Nie dołączyła jednak tzw. przysięgłego tłumaczenia fragmentu informacji o tym, że w Niemczech jest zarejestrowana jako podatnik VAT. Organ skarbowy wezwał ją do uzupełnienia w ciągu 7 dni braków formalnych. Spółka nie zdążyła tego zrobić i dosłała jedynie zwykłe tłumaczenie.
Naczelnik urzędu pozostawił jednak wniosek spółki bez rozpoznania, a dyrektor Izby Skarbowej poparł jego stanowisko. Podatniczka złożyła zatem skargę do WSA. Wyjaśniła w niej, iż pracownik urzędu skarbowego poinformował ją ustnie, że wniosek nie zawiera braków formalnych. Odniosła się też do dokumentów pisanych. (…)

Stanowisko sądu:
(…) Wyrokiem z 8 listopada WSA oddalił skargę Renault.
– Dokonywanie przez organy skarbowe ustaleń na podstawie obcojęzycznego materiału dowodowego byłoby sprzeczne i z ordynacją podatkową, i z ustawą o języku polskim. Zwykłe tłumaczenie zaś nie może zastąpić tłumaczenia przysięgłego – uzasadnił wyrok WSA. (…)

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 listopada 2007 r., sygn. III SA/ Wa 294/07)
(źródło: Rzeczpospolita)