e-Podatki

Pełno błędów we wnioskach o interpretację. 2007-11-07


Podatnicy mają kłopoty z właściwym wypełnieniem wniosku o interpretację prawa. Jedna trzecia pytań pozostaje nierozpatrzona ze względu na braki formalne.
(…) Zmienione zasady wydawania interpretacji podatkowych obowiązują już od czterech miesięcy. W tym czasie na ich podstawie udzielono 1495 odpowiedzi (dane do 26 października). Byłoby ich znacznie więcej, gdyby nie liczne błędy we wnioskach. Wygląda na to, że wiele osób, które w tym czasie zwróciły się z pytaniami, niezbyt dokładnie zapoznało się z nowymi regulacjami.– Spośród 364 wniosków, jakimi zajmowało się Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, aż 134 nie rozpatrzono ze względu na brak opłaty, a dziesięciu ze względu na braki formalne – informuje Grażyna Piechota z Izby Skarbowej w Katowicach.
(…) Wnioskodawcy zapominają, że przepisy są bezwzględne. Z art. 14g § 2 ordynacji podatkowej wynika, że jeśli opłata nie zostanie wniesiona w terminie, wniosek nie jest rozpatrywany. Jego autor o tym nie wie, bo urząd nie wysyła wezwania do uiszczenia opłaty.

Najczęstsze uchybienia
– Niestety, większość wniosków wymaga wezwania podatnika. Często popełniają oni bardzo proste błędy, np. zapominają wpisać NIP lub inne dane identyfikujące. Zdarza się nawet, że mylą się przy podawaniu adresu do korespondencji. Bardzo często nie zostaje wskazany organ podatkowy właściwy dla wnioskodawcy. W wielu wypadkach podatnicy zapominają zaznaczyć, jakiego podatku dotyczy pytanie, i nie wskazują przepisów, które mają być przedmiotem interpretacji – wylicza Grażyna Piechota. Radzi, aby w razie wątpliwości i problemów korzystać z infolinii KIP. Wskazuje także na możliwość skorzystania z interaktywnej wersji formularza ORD-IN, który zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.– W wielu wypadkach z pytaniem występuje nie sam podatnik lub płatnik, ale osoba upoważniona. Wtedy dość częstym błędem jest brak pełnomocnictwa lub innego dokumentu, który upoważnia do występowania o interpretację w imieniu wnioskodawcy. Zdarza się, że dołączone do sprawy pełnomocnictwo nie dotyczy reprezentowania w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego, ale jest to np. pełnomocnictwo do podpisywania i poprawiania deklaracji lub reprezentowania podatnika podczas kontroli podatkowej albo postępowania podatkowego – zauważa Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Skarbowej w Poznaniu. Te wszystkie błędy opóźniają termin uzyskania odpowiedzi. Podatnicy mogą ograniczyć te negatywne konsekwencje, zamieszczając we wniosku numer telefonu, który umożliwia urzędnikom szybki kontakt z wnioskodawcą. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)