e-Podatki

Udostępnienie firmowego auta będzie przychodem. 2007-10-30


Jesteśmy spółką z o.o. Chcemy udostępnić pracownikom samochody służbowe. Będą one wykorzystywane do przejazdów z miejsca zamieszkania do pracy i z powrotem.

(…) Czy będzie to nieodpłatne świadczenie? Jak ustalić jego wartość?

(…) Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty.

(…) O tym jak ustalić wartość nieodpłatnych świadczeń, rozstrzyga art. 11 ust. 2a pkt 4 updof. Przepis ten mówi, że wartość świadczeń nieodpłatnych ustalana jest w takiej sytuacji na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia. Oznacza to, że spółka ustalając przychód z udostępnienia pracownikom firmowych aut, powinna wziąć pod uwagę markę samochodu, rok produkcji, stan techniczny i przebieg. Powinna też porównać ceny usług świadczonych przez działające na tym samym terenie co spółka firmy zajmujące się wynajmem samochodów tej samej marki co auto wykorzystywane przez pracownika. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)