e-Podatki

Kasa po wznowieniu działalności. 2007-10-23


WSA w Olsztynie wydał wyrok, w którym orzekł, że przedsiębiorca, który miał obowiązek ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej, ale działalność zlikwidował, powinien po jej wznowieniu rejestrować obrót od pierwszej sprzedaży.

(…) Jest w tym wypadku osobą kontynuującą, a nie rozpoczynającą działalność gospodarczą. Nie ma więc zastosowania § 3 ust. 6 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, zwalniający z obowiązku ewidencjonowania podatników rozpoczynających sprzedaż w 2006 r., do przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł. (…)

(…) Omawiany wyrok WSA w Olsztynie dotyczył co prawda starego rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących z 28 marca 2006 r., lecz w nowym rozporządzeniu z 25 czerwca 2007 r. (DzU nr 116, poz. 804) znalazły się takie same zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kas, obowiązujące do końca grudnia. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)