e-Podatki

Mała zaległość, nie ma odsetek. 2007-10-23


Pomyliłem się i wpłaciłem o 100 zł niższą zaliczkę na podatek dochodowy za sierpień. Czy muszę zapłacić odsetki za zwłokę?

(…) NIE Odsetek nie musimy płacić, jeśli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł. Tak wynika z art. 54 § 1 pkt 5 ordynacji podatkowej. Ponieważ zaległość to tylko 100 zł, odsetki wyniosą 1 zł (jeśli czytelnik dopłaci dzisiaj brakującą kwotę zaliczki).

Przypomnijmy, że naliczamy je od następnego dnia po upływie terminu płatności podatku do dnia zapłaty (włącznie). Wzór ich wyliczenia określił minister finansów w rozporządzeniu z 22 sierpnia 2005 r.:

Kz x L x O/365 = On = Opz

poszczególne symbole i liczby oznaczają:

Kz – kwotę zaległości,

L – liczbę dni zwłoki,

O – stawkę odsetek za zwłokę w stosunku rocznym,

365 – liczbę dni w roku,

On – kwotę odsetek,

Opz – kwotę odsetek po zaokrągleniu. (…)

(źródło: Rzeczpospolita)