e-Podatki

Nie można pytać o te same transakcje. 2007-10-23


Podatnicy, którzy uzyskali niekorzystną interpretację przepisów od swojego urzędu skarbowego, nie mogą ponownie zapytać o to samo ministra finansów. Nie tylko nie uzyskają odpowiedzi, ale także narażą się na odpowiedzialność karną.

(…) Urzędy skarbowe często fiskalnie interpretują przepisy. Zdarzało się, że ich wykładnia była mniej korzystna dla podatników niż pisma resortu finansów.

Przykładem są odpowiedzi dotyczące wydatków firm na imprezy integracyjne dla pracowników. Czy adresaci takich wyjaśnień mogą ponownie zwrócić się z wnioskiem o interpretację – tym razem do ministra finansów? Raczej nie. (…)

(…) – Na mocy obowiązujących do 30 czerwca br. przepisów interpretacje urzędów skarbowych były wydawane w formie postanowienia, a izby skarbowe mogły je zmieniać, wydając decyzję. Tymczasem ordynacja podatkowa w obecnym brzmieniu nie pozwala wystąpić z pytaniem do ministra finansów, gdy sprawa została rozstrzygnięta co do istoty właśnie w decyzji lub postanowieniu – zauważa Mirosława Przewoźnik-Kurzyca, radca prawny w PricewaterhouseCoopers. Jej zdaniem można się spierać, czy interpretacje rozstrzygały co do istoty sprawy. Wykładnia celowościowa wskazuje jednak, że ustawodawca miał na myśli właśnie odpowiedzi urzędów. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)