e-Podatki

Nie odliczysz VAT z faktury, jeśli dokumentuje transakcję nieobjętą tym podatkiem. 2007-10-23


Od 1 stycznia przyszłego roku nie będzie można odliczyć VAT z faktury, na której wykazano jako opodatkowaną sprzedaż zwolnioną z VAT.

(…) Tak wynika z ustawy z 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 192, poz. 1382). Nie jest to co prawda zapowiadana od dawna obszerna nowelizacja, bo prace nad nią utknęły w parlamencie, niemniej wprowadza kilka istotnych dla przedsiębiorców nowości.

(…) Zgodnie z nowym brzmieniem art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT, faktury i dokumenty celne dokumentujące transakcję, która nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od VAT, nie są podstawą do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego.

(…) Od nowego roku sytuacja podatników wyraźnie się pogorszy. Kwestia uregulowania lub nieuregulowania należności wynikającej z faktury nie będzie już miała żadnego wpływu na prawo do odliczenia. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)