e-Podatki

Weszły w życie. 2005-12-13


12.11.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe, Dz.U. Nr 214, poz. 1804, z dnia 28.10.2005

10.11.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów), Dz.U. Nr 224, poz. 1924, z dnia 10.11.2005

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych, Dz.U. Nr 224, poz. 1923, z dnia 10.11.2005

UMOWA MIĘDZYNARODOWA Oświadczenie rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r., Dz.U. Nr 224, poz. 1922, z dnia 10.11.2005

02.11.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr 204, poz. 1690, z dnia 18.10.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 10 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz.U. Nr 204, poz. 1689, z dnia 18.10.2005.

20.10.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, Dz.U. Nr 193, poz. 1618, z dnia 05.10.2005

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 193, poz. 1617, z dnia 05.10.2005

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 23 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym, Dz.U. Nr 193, poz. 1616, z dnia 05.10.2005

15.10.2005.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 października 2005 r. w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych, Dz.U. Nr 201, poz. 1662, z dnia 14.10.2005

14.10.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, Dz.U. Nr 201, poz. 1665, z dnia 14.10.2005

07.10.2005.

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. Nr 169, poz. 1420, z dnia 06.09.2005

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków przymusu bezpośredniego stosowanych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej, Dz.U. Nr 182, poz. 1528, z dnia 22.09.2005

04.10.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 185, poz. 1545, z dnia 26.09.2005

30.09.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, Dz.U. Nr 177, poz. 1470, z dnia 15.09.2005

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów Dz.U. Nr 177, poz. 1472, z dnia 15.09.2005

20.09.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 19 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, Dz.U. Nr 180, poz. 1498, z dnia 20.09.2005

15.09.2005.

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 7 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr 177, poz. 1471, z dnia 15.09.2005

ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, Dz.U. Nr 177, poz. 1473, z dnia 15.09.2005

01.09.2005.

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, Dz.U. Nr 143, poz. 1199, z dnia 02.08.2005