e-Podatki

Czy można odliczyć VAT, gdy kontrahent najpierw wystawił fakturę, a dopiero potem się zarejestrował. 2007-10-16


Jak czytamy w Rzeczpospolitej WSA w Olsztynie wydał wyrok, w którym orzekł, że faktura wystawiona przez kontrahenta, który z opóźnieniem złożył zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT, jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ wystawiła ją osoba uprawniona.

(…) Organy podatkowe zakwestionowały odliczenie VAT z faktur z grudnia 2005 r. Dokumentowały one sprzedaż usług remontowych i budowlanych i były wystawione przez kontrahenta skarżącego w czasie, gdy nie był on jeszcze zarejestrowany jako czynny podatnik VAT.

(…) WSA w Olsztynie uchylił zaskarżoną decyzję i stwierdził, że w czasie gdy wykonywane były usługi i wystawiane faktury, kontrahent skarżącego stał się czynnym podatnikiem VAT. Miał zatem prawo do wystawienia faktur. Miał obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, co zrobił z opóźnieniem, lecz nie można twierdzić, że był podmiotem nieuprawnionym do wystawienia faktur. Fakt rejestracji ma charakter dowodowy, nie jest ona konieczna dla uzyskania statusu podatnika VAT. (…)

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 13 września 2007 r., sygn. I SA/Ol 271/ 07.
(źródło: Rzeczpospolita)