e-Podatki

Sprawdź faktury, zanim odliczysz wydatki. 2007-10-09


Osoby, które remontując mieszkanie, kupiły towar od nieuczciwego sprzedawcy, nie powinny być za to karane. W praktyce jest jednak inaczej.

(…) Przekonała się o tym czytelniczka "Rz", która wraz z mężem stała się ofiarą przedsiębiorcy niezarejestrowanego do celów VAT. -W trybie ulgi remontowej odliczyliśmy otrzymane faktury. W cenie usługi zapłaciliśmy również VAT wyszczególniony na fakturze. O tym, że zostaliśmy oszukani, dowiedzieliśmy się dopiero w tym roku, po kontroli u tego przedsiębiorcy. Musieliśmy złożyć korektę PIT i zapłacić podatek wraz z odsetkami z tytułu odliczenia, do którego nie mieliśmy prawa - opowiada czytelniczka. Czują się pokrzywdzeni tym, że zostali obciążeni odpowiedzialnością za cudze podatki.

Informacje o przedsiębiorcy
Nie sposób wyeliminować ryzyka wykorzystania przez nieuczciwego kontrahenta. Można jednak spróbować zabezpieczyć się przed negatywnymi konsekwencjami jeszcze przed podjęciem decyzji o kupnie materiałów budowlanych czy usługi u danego przedsiębiorcy. Jak to zrobić?

Po pierwsze - klient ma prawo poprosić sprzedawcę o pokazanie dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie go jako przedsiębiorcy w urzędzie skarbowym. Może to być decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) albo rejestracja jako podatnika podatku od towarów i usług (np. VAT-5).

Po drugie - można też, powołując się na art. 96 ust. 13 ustawy o VAT, zwrócić się do urzędu skarbowego przedsiębiorcy o potwierdzenie, czy jest on zarejestrowany jako podatnik VAT. Przepis mówi, że może to uczynić - jako zainteresowany - sam podatnik oraz osoba trzecia mająca interes prawny w złożeniu tego wniosku. A klient niewątpliwie taki interes ma.

Nie oczekujmy jednak, że odpowiedź uzyskamy w ciągu pięciu minut. Dlatego lepiej o taką informację wystąpić z wyprzedzeniem. Można to zrobić nawet już po dokonaniu danego zakupu. Nie później jednak niż przed złożeniem wniosku o zwrot VAT za niektóre materiały budowlane.

I jeszcze jedno. Przepis nie mówi, czy wniosek ma być złożony ustnie czy pisemnie. Ci, którym zależy na uzyskaniu dowodu, że dochowali wszelkiej staranności w ustalaniu swojego prawa do odliczenia wydatków z danej faktury, powinni to zrobić na piśmie. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)