e-Podatki

Zwrot wydatków jest usługą i musi być opodatkowany. 2007-10-02


Jeżeli właściciel gruntu zwraca dzierżawcy wydatki poniesione na budowę budynków gospodarczych, to powinien zapłacić VAT.

Takie stanowisko zajął naczelnik urzędu skarbowego w Warszawie w interpretacji (nr 1471/NTR1/443238/06/AW) wydanej dzierżawcy działki, który wybudował na niej na swój koszt obiekty wykorzystywane do działalności gospodarczej. Gdy ją zlikwidował, umowa dzierżawy została rozwiązana, a grunt z budynkami przekazany właścicielowi, który zwrócił dzierżawcy poczynione przez niego nakłady.

Naczelnik urzędu skarbowego stwierdził, że od czynności tej trzeba zapłacić podatek. Przypomniał, że w myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i świadczenie usług w Polsce. Według art. 7 ust. 1 tej ustawy przez dostawę rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Do towarów zaś należą m.in. budynki i budowle, a także grunty. Z kolei art. 8 ust. 1 ustawy o VAT stanowi, że usługą jest każde świadczenie niebędące dostawą towarów. Oznacza to, że opodatkowaniu podlega każde odpłatne działanie wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Skoro wydzierżawiający grunt zatrzymał nakłady poczynione przez dzierżawcę w zamian za zapłatę ich wartości, to między stronami doszło do wzajemnych świadczeń. Czynność taką należy udokumentować fakturą i zapłacić od niej VAT.
(źródło: Rzeczpospolita)