e-Podatki

Firma nie odliczy VAT zawartego w wynagrodzeniu doradców. 2007-10-02


WSA w Warszawie orzekł, że jeśli wydatek nie wiąże się bezpośrednio z działalnością opodatkowaną, to przedsiębiorca, który go poniósł, nie może odliczyć sobie związanego z nim VAT naliczonego.

(…) Taki wyrok wydał 14 września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie ze skargi spółki, która ponosiła wydatki na poszukiwanie potencjalnych nabywców jej udziałów. W tym celu zawarła umowę z firmą doradczą, której płaciła wynagrodzenie. Zawarty był w nim VAT, który spółka odliczyła od swojego podatku należnego.

Ponieważ firma wiedziała, że organy skarbowe zajmują w tej kwestii różne stanowiska, zwróciła się z pytaniem do naczelnika swojego urzędu. We wniosku o interpretację stwierdziła, że niezależnie od tego, czy wydatki na doradztwo zostały uznane za koszty czy nie, mogła odliczyć związany z nimi VAT naliczony.

Odwołanie do dyrektywy
- Artykuł 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który reguluje tę kwestię, jest nieprecyzyjny i może prowadzić do sprzecznych wniosków. W takiej sytuacji przepis powinien być interpretowany zgodnie z art. 17 VI dyrektywy UE. Ta zaś przyznaje prawo do odliczenia VAT, jeżeli wydatki są związane z czynnościami co do zasady podlegającymi opodatkowaniu - argumentowała spółka.

Gdy wydatki nie są związane z działalnością spółki
Naczelnik urzędu, a później również dyrektor izby skarbowej byli jednak innego zdania. Według nich, jeśli wydatek nie jest kosztem, a firma sama przyznała, że tak było w tym wypadku, to związany z nim VAT naliczony nie może zostać odliczony przez nabywcę usług.

Spółka złożyła skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

(…) WSA zgodził się z organami i oddalił skargę spółki. Poprzestał jednak na stwierdzeniu, że wydatki na poszukiwanie nabywców udziałów nie miały związku z prowadzoną przez nią sprzedażą opodatkowaną. Nie zajął się natomiast problemem różnych interpretacji art. 88 naszej ustawy o VAT i koniecznością analizowania go przez pryzmat norm unijnych (sygn. III SA/ Wa 612/07). (…)
(źródło: Rzeczpospolita)