e-Podatki

Korekta deklaracji wydłuża czas zwrotu. 2007-10-02


WSA w Warszawie orzekł, że jeżeli podatnik skoryguje deklarację dokumentującą sprowadzenie towaru z UE, to termin zwrotu wynikającego z niej VAT naliczonego biegnie od dnia złożenia korekty.

(…) Taki wyrok wydał 19 września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który rozpoznawał skargę spółki Komandor.

Sprowadzając z zagranicy towary w trybie tzw. nabycia wewnątrzwspólnotowego, firma uzyskiwała prawo do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w terminie 60 dni. Składając w tej sprawie wniosek do urzędu skarbowego, musiała jednak dysponować zagranicznymi fakturami dokumentującymi nabycie towaru od unijnego podatnika. Ponieważ często otrzymywała je za późno, wystawiała noty korygujące.

Organy skarbowe uznawały, że 60-dniowy termin do zwrotu nadwyżki powinien być liczony od złożenia korekty, a nie pierwotnej deklaracji, jak chciała podatniczka.

(…) WSA zgodził się z dyrektorem izby skarbowej i skargę spółki oddalił. Stwierdził, że 60-dniowy termin do zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym należy liczyć od dnia złożenia korekty.

- W ten sposób ustawodawca chciał zapewnić organom czas niezbędny na sprawdzenie zasadności żądania podatnika. W wypadku zwrotu taka weryfikacja jest sprawą oczywistą - powiedział, uzasadniając wyrok, sędzia Maciej Kurasz (sygn. IIISA/Wa1178/07). (…)
(źródło: Rzeczpospolita)