e-Podatki

Odzież służbowa nie jest przychodem. 2007-09-25


Korzystanie - wyłącznie w godzinach pracy - z należącej do pracodawcy odzieży nie jest nieodpłatnym świadczeniem. Nie ma więc mowy o jakimkolwiek przychodzie po stronie pracownika.

(…) Interpretację tej treści wydał naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna (nr I-415/86/07). Podatnik, który o nią wystąpił, nie wiedział, czy użytkowanie przez pracowników wyłącznie w godzinach pracy odzieży przydzielonej im czasowo przez pracodawcę stanowi ich przychód.

(…) Według podatnika wydanie do czasowego używania odzieży pracownikom nie jest nieodpłatnym świadczeniem i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Podobnego zdania był też organ I instancji. W uzasadnieniu podkreślił, że skoro właścicielem odzieży pozostaje pracodawca, a pracownik używa jej wyłącznie w godzinach pracy (nie może więc korzystać z niej w sposób swobodny, czyli poza pracą), to trudno mówić o czerpaniu przez pracownika z tego tytułu jakichkolwiek korzyści. Korzyści odnosi jedynie pracodawca. Dlatego używania odzieży w godzinach pracy nie można uznać za nieodpłatne świadczenie, a skoro tak, to nie można też mówić o powstaniu przychodu po stronie pracownika (zgodnie z art.12 ust. 1 ustawy o PIT). (…)
(źródło: Rzeczpospolita)