e-Podatki

Nowe obowiązki ewidencyjne dla kolejnych grup podatników. 2007-09-25


Od 1 października 2007 r. nowe grupy podatników VAT będą musiały stosować kasy fiskalne. Są to m.in. podmioty świadczące usługi reklamowe, fitness, sprzedawcy domieszek do paliw.

(…) Obowiązek ten wynika z § 2 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 25 czerwca 2007 r. (Dz.U. nr 16, poz. 804).
Chodzi o usługi, które do 30 września 2007 r. były zwolnione z ewidencjonowania ich z użyciem kas na podstawie załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2006 r. Są to:
1. usługi wspomagające transport drogowy - pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU63.21.25), np. badania bezpieczeństwa i natężenia ruchu,
2. usługi naukowo-badawcze (PKWiU73),
3. usługi w zakresie badań i analiz technicznych (KPWiU 74.30), np. przeglądy samochodów, badania prowadzone na potrzeby wydawania atestów,
4. usługi reklamowe (PKWiU ex74.4),
5. usługi pakowania prezentów, paczek itp. (PKWiU 74.82.10-00.50),
6. usługi związane z poprawą kondycji fizycznej (PKWiU93.04.10), np. sauny, solaria, fitness, pijalnie wód leczniczych, 7. usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 93.05), z wyjątkiem wykonywanych przez schroniska dla zwierząt.

Obowiązek stosowania kas od 1 października dotyczy jednak wymienionych podatników tylko wówczas, gdy nie mogą oni korzystać ze zwolnień podmiotowych uzależnionych od wysokości obrotów osiąganych ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub prowadzących ją w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. (…)

(…) Jest jeszcze jedna grupa podatników, którzy od 1 października 2007 r. będą mieli obowiązek stosowania kas fiskalnych. Chodzi o firmy zajmujące się dostawą towarów przeznaczonych do użycia jako paliwa silnikowe albo dodatki lub domieszki do tych paliw (są one wymienione w § 4 pkt 8 rozporządzenia MF). (…)
(źródło: Rzeczpospolita)