e-Podatki

Nowy wzór wniosku o zwrot VAT. 2007-09-25


Przedsiębiorcy z zagranicy, którzy ubiegają się o zwrot zapłaconego w naszym kraju podatku od towarów i usług, będą składali wnioski na nowych formularzach.

(…) Ministerstwo Finansów przesłało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia zmieniającego przepisy w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. Chodzi o zagraniczne przedsiębiorstwa, które zapłaciły w Polsce VAT zawarty w cenie kupionych tu towarów lub usług (np. paliwa) i chcą go teraz odzyskać.

Przygotowane rozporządzenie ogranicza się jedynie do zmiany wzoru wniosku. Przedsiębiorcy lub ich pełnomocnicy muszą go złożyć do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa- -Śródmieście. Z uzasadnienia wynika, że regulacja ma charakter techniczny i jest związana ze zmianą zasięgu terytorialnego tego urzędu, który jako jedyny w kraju rozpatruje te wnioski. W efekcie zmienił się też adres jego siedziby. Urząd mieści się dziś przy ul. Jagiellońskiej 15 (a nie przy ul. Lindleya 14). I taki też adres znajdzie się na nowym wniosku.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Kiedy to będzie, jeszcze nie wiadomo. Ministerstwo Finansów, jak nam powiedziano, zakłada jego podpisanie przed końcem tego roku. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)