e-Podatki

Umowa z deweloperem nie stanowi nabycia własności. 2007-09-18


Osoby, które przed 1 stycznia 2007 r. pieniądze uzyskane ze sprzedaży darowanego im mieszkania wpłaciły deweloperowi na budowę nowego lokum, muszą zapłacić podatek od darowizny.

(…) Choć od początku tego roku przepisy się zmieniły, problem dotyka tysięcy osób.

Jednym z nich jest Piotr Matwiej, który w grudniu 2006 r. podpisał z deweloperem umowę na budowę mieszkania na warszawskim Ursynowie. Inwestycja ma być oddana w 2007 r., ale wkład budowlany musiał zostać wniesiony niemal od razu. Znaczna jego część pochodziła ze sprzedaży mieszkania darowanego panu Piotrowi w 2005 r. przez członka najbliżej rodziny. Wtedy nie musiał płacić od tego podatku. Okazało się jednak, że powinien był to zrobić, gdy stało się jasne, że po sprzedaży darowanego lokalu w ciągu pół roku nie stanie się właścicielem nowego.

W wyroku z 11 września orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn.IIISA/Wa784/07).

(…) -Zawarcie umowy deweloperskiej nie jest tożsame z zakupem. Wynika to z kodeksu cywilnego, który przy nabyciu własności nakazuje zawrzeć akt notarialny - stwierdził sędzia Jerzy Płusa, uzasadniając oddalenie skargi podatnika. Sąd wyjaśnił, że art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn, obowiązującej przed 1 stycznia 2007 r., jednoznacznie nakazywał nabycie nowego lokalu wciągu sześciu miesięcy od sprzedaży darowizny. Wymagało to przeniesienia w tym czasie prawa własności i potwierdzenia tego faktu aktem notarialnym. Jeśli nastąpiło to później, należało odprowadzić podatek. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)