e-Podatki

Urzędnicy powinni stosować dyrektywę. 2007-09-04


Przepisy unijne niewdrożone do polskiego prawa można stosować bezpośrednio - uznał sąd administracyjny, stawiając pod znakiem zapytania odmienną praktykę części urzędów skarbowych.

(…) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku wydanym 31 sierpnia uznał, że jeśli regulacje zawarte w dyrektywie są sformułowane w sposób kompletny i precyzyjny, to organy skarbowe powinny brać je pod uwagę.

W orzeczeniu sąd potwierdził prawo do bezpośredniego zastosowania VI dyrektywy w zakresie zwolnienia od VAT usług świadczonych na rzecz zagranicznych agencji NATO. Chodziło o okres między 1 maja 2004 r. a październikiem 2005 r. Orzeczenie jest bardzo korzystne dla polskich przedsiębiorców, którzy w tym okresie realizowali kontrakty. Jednak nie tylko.

Prawa wprost z dyrektywy

- Ten wyrok jest bardzo istotny dla wszystkich polskich podatników. WSA kolejny raz bardzo wyraźnie zwrócił uwagę organom podatkowym, że nie mogą ignorować przepisów unijnych, które od 1 maja 2004 r. stały się również źródłem prawa w Polsce -mówi Andrzej Bernatek, doradca podatkowy w firmie KPMG, który reprezentował podatnika w tej sprawie. Zwraca on uwagę, że urzędnicy nie powinni nadużywać argumentu, iż nawet jeśli przepisy unijne istnieją i są dla polskiego podatnika korzystne, to trudno je bezpośrednio zastosować w praktyce.

Sąd wyraźnie podkreślił, że jeżeli przepisy dyrektywy nie zostały implementowane w Polsce, a są sformułowane w sposób kompletny i precyzyjny, to organy skarbowe powinny zawsze wziąć je pod uwagę. (…) (sygn. IIISA/Wa 4330/06)
(źródło: Rzeczpospolita)