e-Podatki

Decyzja musi uwzględniać także VAT naliczony. 2007-09-04


Urzędy skarbowe, wydając decyzje określające VAT, muszą brać pod uwagę także podatek naliczony. Uwzględnianie tylko podatku należnego narusza zasadę neutralności VAT.

(…) Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 sierpnia 2007 r.

Sprawa dotyczyła spółki cywilnej. Przeprowadzona w niej kontrola wykazała, że nie uwzględniła ona faktury otrzymanej w październiku 2004 r. od holenderskiego dostawcy. W wyniku przeoczenia nie dotarła do działu księgowości i nie ujęto jej ani w ewidencji, ani w deklaracji za ten miesiąc. (…)

(…) Według NSA bezpodstawne jest twierdzenie organów podatkowych, że podatnik, którego zobowiązanie zostało określone w wyniku decyzji, traci prawo do odliczenia. Nie ma też wątpliwości, że w rozpatrywanej sprawie podatnik nie zrezygnował z przysługującego mu prawa.

-W wydawanych decyzjach organy podatkowe zobowiązane są do bezpośredniego uwzględniania podatku naliczonego. W przeciwnym razie naruszają zasadę neutralności VAT - podsumował Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 1119/06). (…)
(źródło: Rzeczpospolita)