e-Podatki

Minister wysłał odpowiedź zbyt późno. 2007-08-28


(…) Minister finansów powinien nie tylko wydać interpretację w ciągu sześciu miesięcy, ale także zadbać o to, by dotarła w tym czasie do pytającego. Jeśli otrzyma on odpowiedź później, to będzie dla niego ważne stanowisko przedstawione we wniosku - wynika z wczorajszego (23.08.) wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1117/07).

Sprawa dotyczyła niemieckiego banku, który kupował w Polsce obligacje Skarbu Państwa. Chciał, aby odsetki były opodatkowane na korzystnych zasadach przewidzianych dla umów pożyczek. Minister nie zgodził się z takim stanowiskiem. I tak jednak stało się ono obowiązujące (tzw. milcząca interpretacja), ponieważ sąd uznał, że interpretacja nie została wydana w terminie. (…) (źródło: Rzeczpospolita)