e-Podatki

Obiad i hotel niekoniecznie są reprezentacją. 2007-08-28


Z pytaniem wystąpił producent leków, który organizuje wyjazdowe spotkania promocyjne dla lekarzy. Ponosi wydatki na: przygotowywanie zaproszeń, wynajem sali, pokoje hotelowe oraz wyżywienie i przejazdy dla uczestników. Podczas spotkań prezentowany jest promowany lek (mechanizm działania, sposób dawkowania, wskazania i przeciwwskazania do jego stosowania). Czasem lekarz w wykładzie omawia konkretny przypadek leczenia. Ponadto program przewiduje dyskusję oraz skromny poczęstunek.

(…)Urząd skarbowy uznał, że wydatki na przygotowywanie zaproszeń i wynajem sal są kosztem uzyskania przychodów.

Jego zdaniem inaczej trzeba jednak potraktować faktury za pokoje hotelowe, usługi kateringowe, wyżywienie i przejazdy uczestników spotkań. Według urzędu nie mają one nic wspólnego z informowaniem o produkcie. Jest to wyłączona z kosztów reprezentacja. (…)

(…) Izba skarbowa zgodziła się z argumentami podatnika. Wskazała na definicję reklamy zawartą w prawie farmaceutycznym. Jako jedną z jej form wymienia się w nim sponsorowane spotkania promocyjne dla lekarzy. Izba podkreśliła, że prawo farmaceutyczne przewiduje wiele ograniczeń form reklamy. Nie jest np. dopuszczalne, aby przejawy gościnności podczas spotkań promocyjnych wykraczały poza główny cel spotkania. Akcje prowadzone przez spółkę spełniają jednak warunki reklamy. (…) (sygn. 1401/BP-II/421043/07/JM).
(źródło: Rzeczpospolita)