e-Podatki

Ciasteczka i orzeszki są kosztem reprezentacji. 2007-08-28


(…) Wydatki poniesione na zakup kawy, herbaty, napojów chłodzących, orzeszków, ciasteczek, paluszków, mleczka i cukru, przeznaczonych na poczęstunek dla kontrahentów stanowią koszty reprezentacji niezaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Decyzja dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z 30 lipca 2007 r. (nr PBP/4218-005-5/07) podtrzymuje postanowienie naczelnika urzędu skarbowego odnośnie do interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Chodziło o ustalenie, czy podanie kontrahentom napojów i skromnego poczęstunku należy uznać za koszty uzyskania przychodów. Zdaniem podatnika wydatków tych nie można uznać za koszty reprezentacji, bo mają na celu osiągnięcie przychodu i jako takie nie znalazły się też w katalogu wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ustawy o CIT. (…)

(…) Dyrektor IS w Olsztynie utrzymał w mocy postanowienie naczelnika US. Jak podkreśla w uzasadnieniu decyzji, w każdym z powoływanych przez strony wyroków sąd - analizując pojęcie "reprezentacja" - odwołuje się do dobrego reprezentowania firmy, czyli takiego działania podmiotu, którego celem jest stworzenie i utrwalenie właściwego jej wizerunku. W tym mieści się więc spełnianie standardowych obyczajów, do których można też zaliczyć skromne poczęstunki przygotowane dla kontrahentów w siedzibie spółki. Przyjmowanie zaś partnerów biznesowych w opisany sposób ma - w ocenie dyrektora izby - znaczenie dla tworzenia wizerunku firmy, czyli budowania i promowania dobrych stosunków między spółką a jej kontrahentami. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)