e-Podatki

Fiskus przyspiesza egzekucję zobowiązań 2007-08-21


Obowiązujący od 1 września 2005 r. zmieniony art. 224a ordynacji podatkowej pozwala organom podatkowym wstrzymać, z urzędu lub na wniosek podatnika, wykonanie zaskarżonej przez niego decyzji (w całości lub w części) do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego.

(…) Jeśli więc organ podatkowy przyjmie zabezpieczenie należności wynikającej z zaskarżonej decyzji, i to razem z odsetkami za zwłokę, musi wstrzymać wykonanie decyzji do wysokości przyjętego zabezpieczenia. I tu zaczynają się problemy.

(…) O tym, że część urzędów skarbowych nie stwarza możliwości wstrzymania zaskarżonych decyzji, informował Ministerstwo Finansów już na początku tego roku poseł Stanisław Stec (SLD). Jak napisał w interpelacji (nr 6342), w niektórych urzędach skarbowych mimo złożenia wniosku w trybie art. 224a prowadzona jest egzekucja. Na własnej skórze doświadczył tego podatnik z południa kraju. -Zwróciłem się do urzędu skarbowego o przyjęcie zabezpieczenia w gotówce, ale urzędnicy zwlekali z wydaniem postanowienia. Nie minęły jednak dwa tygodnie, a urząd przeprowadził egzekucję z rachunku bankowego, ściągając dodatkowo ponad 20 tys. zł kosztów egzekucyjnych - opowiada przedsiębiorca, którego sprawa trafiła do sądu. I dodaje: - Już po przeprowadzeniu egzekucji urząd skarbowy wydał postanowienie, w którym odmówił przyjęcia zabezpieczenia, gdyż - jak podkreślono w piśmie -nie ma czego zabezpieczać, bo egzekucja została dokonana.

MF twierdzi, że nie otrzymało żadnych skarg od podatników w tej sprawie. Zdaniem wiceministra finansów Mariana Banasia złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji zarówno w trybie art. 224, jak i art. 224a nie skutkuje automatycznie zawieszeniem postępowania egzekucyjnego. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)