e-Podatki

Mały podatnik to nie zawsze to samo co mały przedsiębiorca 2007-08-21


Małe firmy muszą na bieżąco monitorować swoje obroty, aby nie stracić np. preferencji w rozliczaniu podatków. Nie ułatwiają tego bynajmniej różnice w definicjach małego przedsiębiorcy

(…) Obie ustawy podatkowe (tj. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od towarów i usług) posługują się pojęciem tzw. małego podatnika. Jest nim przedsiębiorca, którego wartość sprzedaży (przychód ze sprzedaży, i to wraz z kwotą należnego VAT - zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o PIT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 800 tys. euro. Dodatkowo ustawa o VAT za małego podatnika uznaje też podatnika prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami powierniczymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - jeśli wypłacona mu kwota prowizji lub innego wynagrodzenia za wykonane usługi nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 30 tys. euro (art. 2 pkt 25 ustawy).

Inaczej podchodzi do tego natomiast ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (DzU z 2004 r. nr173, poz.1807), która dzieli przedsiębiorców na średnich, małych oraz mikroprzedsiębiorców. O tym, do której kategorii zaliczona zostanie dana firma, decyduje albo suma aktywów z bilansu, albo roczny obrót netto uzyskany - w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych -ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych. Dla mikroprzedsiębiorcy jest to kwota nieprzekraczająca równowartości 2 mln euro, dla małych - równowartości 10 mln euro, a dla średnich przedsiębiorców -równowartości 50 mln euro. Dodatkowe kryterium stanowi też średnioroczne zatrudnienie w firmie, którego nie można przekroczyć -odpowiednio 10,50 i 250 pracowników. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)