e-Podatki

Sankcje w VAT ponownie trafiają do ETS 2007-08-02


Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości trafiło pytanie Naczelnego Sądu Administracyjnego, czy sankcje finansowe za błędy w rozliczeniach VAT, są zgodne z przepisami unijnymi.

(…)

Sankcje, czyli dodatkowe zobowiązania podatkowe, zawsze istniały w naszym VAT, zmieniała się jedynie ich wartość. Początkowo wysokość sankcji wynosiła 100 procent zaniżenia zobowiązania lub zawyżenia zwrotu, następnie została obniżona do 30 procent. Jest to znaczące obciążenie dla firm, szczególnie te mniejsze doprowadzało nawet do bankructwa.

Parę lat temu urzędnicy skarbowy wymierzali je automatycznie za każdy błąd w rozliczeniach, po wyrokach NSA odstąpili od tego procederu, nadal jednak, przy każdej nadarzającej się okazji starają się je nakładać.

Dlatego odpowiedź ETS będzie miała bardzo duże znaczenie dla firm, gdyż nie tylko nie będą musieli płacić sankcji w przyszłości, ale także będą mogli żądać wznowienia postępowań i zwrotu kwot, które już zapłacili.

Źródło: Rzeczpospolita