e-Podatki

Zaświadczenia w języku obcym 2007-08-02


Urzędy skarbowe nadal będą wystawiały zaświadczenia na formularzach przedłożonych przez wnioskodawców jedynie, gdy możliwe będzie umieszczenie na nich adnotacji dotyczących opłaty skarbowej.

Jest to nowy wymóg, wprowadzony przez rozporządzenie z 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (DzU nr 123, poz. 854). Weszło ono w życie 24 lipca 2007 r.

Leksykon zapisów księgowych od A do Z

Wwidencja księgowa 350 operacji gospodarczych występujących w firmach. Księgowanie nie było jeszcze takie łatwe !Również od 24 lipca 2007 r. wnioskodawca może przedłożyć formularz w języku obcym. Zaświadczenie będzie wtedy wystawione w tym języku. Warunkiem jest przedstawienie poświadczonego przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia formularza na język polski.

Rozporządzeniem z 20 czerwca 2007 r. zmieniono także siedem z dziesięciu wzorów zaświadczeń podatkowych, a zmiana dotyczy tylko adnotacji o opłacie skarbowej, która co do zasady obciąża otrzymującego zaświadczenie.

Źródło: Rzeczpospolita