e-Podatki

Podatnik śpi, a interpretacje tracą ważność. 2007-07-17


Interpretacje prawa podatkowego niezgodne z obecnym stanem prawnym utracą moc, ale nikt nie wie, kiedy. 1 lipca 2007 r. weszły w życie zmienione zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego, a wraz z nimi przepis przejściowy.

(…) Wprowadza on niespotykaną dotąd możliwość wygaśnięcia z mocy prawa starych interpretacji, gdy zajęte w nich stanowisko organów podatkowych zdezaktualizowało się po zmianie przepisów prawa. A izby skarbowe nie będą nawet musiały wydawać decyzji zmieniających wcześniejsze interpretacje.

Niestety, nie wiadomo, kiedy dokładnie interpretacje miałyby wygasnąć, zwłaszcza te wydane jeszcze w 2006 r. - czy już od 1 stycznia 2007 r. razem z wejściem w życie ostatniej nowelizacji ordynacji podatkowej czy od 1 lipca 2007 r., gdy zaczęły obowiązywać nowe zasady wydawania interpretacji. A może wcale nie wygasły, bo izba skarbowa, która nie wydała decyzji w sprawie zmiany nieaktualnej już interpretacji do 30 czerwca 2007 r., teraz tego zrobić już nie może. (…)

Oznacza to, że wydane do tej pory interpretacje prawa podatkowego mogą stracić swoją ważność w momencie zmiany przepisów, które były interpretowane, a podatnik się o tym nie dowie, ponieważ Izby Skarbowe nie muszą już o tym informować podatnika.
(źródło: Rzeczpospolita)