e-Podatki

Firmy płacą odsetki za opieszałość urzędników. 2007-07-10


Zdarza się, że urzędnicy kontroli skarbowej przeprowadzą kontrolę, a potem miesiącami nie wydają decyzji. Za cały ten czas podatnik płaci odsetki wynikające z pokontrolnego protokołu. Nie musiałby, gdyby na identyczną kontrolę przyszedł do niego urząd skarbowy.

(…) Nieszczęście spotkania się w trakcie kontroli z urzędnikami uks miała np. firma z okolic Bydgoszczy handlująca artykułami spawalniczymi.

Kontrolerzy przyszli do niej w 2006 r. Po czterech miesiącach sporządzili protokół, w którym wskazali, że zaniżyła CIT o ok. 300 tys. zł, ale decyzję w tej sprawie wydali dopiero po roku, doliczając ok. 45 tys. zł odsetek. W tym czasie jedynie informowali, że zamierzają przesłuchać świadka, uzyskać dokument.

(…) Artykuł 54 ust. 1 pkt 6 ordynacji podatkowej stanowi, że odsetki od zaległości nie biegną do dnia doręczenia decyzji, jeżeli z winy urzędu skarbowego w ciągu trzech miesięcy nie zostanie wszczęte postępowanie podatkowe. W ten sposób ukrócono nieuzasadnione opóźnianie wydawania decyzji przez urzędników skarbowych. Ale art. 31 ustawy o kontroli skarbowej wyłącza spod stosowania art. 54 ordynacji uks. I w tym zdaniem ekspertów jest problem. Jeśli więc kontrolę prowadzi uks, odsetki biegną. Gdy robi to urząd skarbowy -nie są naliczane. Nie ma znaczenia, że kontrola dotyczy tego samego: podatnika, okresu, podatku od tych samych czynności. Wywołuje to pytania o sens unifikacji procedur, według których mają pracować wszystkie organa podatkowe - urzędy, izby, uks. Bo sytuacja finansowa podatnika zależy od tego, kto go kontroluje. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)