e-Podatki

Weszły w życie 2007-12-11od 01.07.2007. do 11.12.2007.

01.09.2007.

AKC
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju, Dz. U. Nr 150, poz. 1059, z dnia 2007-08-20

29.08.2007.

RYCZ
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz. U. Nr 148, poz. 1045, z dnia 14.08.2007

PDOF
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dz. U. Nr 148, poz. 1044, z dnia 14.08.2007
16.08.2007.

PL
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, Dz. U. Nr 138, poz. 969, z dnia 01.08.2007
11.08.2007.

PDOF

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Dz. U. Nr 140, poz. 988, z dnia 03.08.2007
10.08.2007.

PDOF

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe, Dz. U. Nr 134, poz. 941, z dnia 26.07.2007

02.08.2007.

PDOF

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, Dz. U. Nr 128, poz. 889, z dnia 18.07.2007
AKC
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy, Dz. U. Nr 128, poz. 888, z dnia 18.07.2007
01.08.2007.

PDOF

 • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 19 lipca 2007 r. sygn. akt K 11/06, Dz. U. Nr 138, poz. 977, z dnia 01.08.2007
26.07.2007.

OPŁ

 • USTAWA z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 128, poz. 883, z dnia 18.07.2007
24.07.2007.

OP
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, Dz.U. Nr 123, poz. 854, z dnia 09.07.2007
14.07.2007.

AKC

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów, Dz.U. Nr 114, poz. 781, z dnia 29.06.2007
06.07.2007.

AKC

 • USTAWA z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 99, poz. 666, z dnia 05.06.2007
01.07.2007.

VAT

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas rejestrujących, Dz.U. Nr 116, poz. 804, z dnia 29.06.2007
OP

 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego, Dz.U. Nr 112, poz. 770, z dnia 27.06.2007
 • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty od wniosku, Dz.U. Nr 112, poz. 771, z dnia 27.06.2007
Wykaz skrótów:

AKC - akcyza
DG - działalność gospodarcza
KKS - kodeks karny skarbowy
KS - kontrola skarbowa
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
PT - podatek tonażowy
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość
VAT - podatek od towarów i usług