e-Podatki

Makulatura sposobem na zwrot VAT. 2007-06-26


Firma, która chce uzyskać zwrot podatku na konto, musi coś sprzedać, wynika z ustawy o VAT. Okazuje się, że nie wszystko jedno co.

(…) Artykuł 86 ust. 19 to jeden z bardziej nonsensownych przepisów ustawy o VAT. Wynika z niego, że w okresie, gdy firma nie wykonuje czynności opodatkowanych, nie może się ubiegać o zwrot podatku.

To prawdziwy problem zarówno dla firm nowych (dopiero inwestujących), jak i kończących działalność. Radzą sobie z nim rozmaicie. Jedna z nich, będąca już w likwidacji, postanowiła sprzedać makulaturę, transakcję tę uznać za opodatkowaną i tym samym uprawniającą do zwrotu VAT.

Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 28 maja 2007 r. ( IPB1-4407/36/07/I) uznała jednak, że zwrot jej nie przysługuje. Argumentowała, że firma nie wykazała bezpośredniego i bezspornego związku zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

- Nie można się zgodzić ze stanowiskiem, że zwrot przysługuje, tylko jeśli zakupy związane były z konkretną sprzedażą opodatkowaną dokonaną w danym okresie rozliczeniowym. Jest to sprzeczne z ideą VAT. Żaden przepis ustawy o podatku od towarów i usług nie uzależnia przecież prawa do odliczenia lub zwrotu podatku należnego od przyporządkowania zakupów do konkretnej sprzedaży. Wystarczy związek z opodatkowaną działalnością prowadzoną przez podatnika - mówi Tomasz Siennicki, doradca podatkowy w kancelarii Ożóg i Wspólnicy. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)