e-Podatki

Po kontroli skarbowej można skorygować deklarację VAT. 2007-06-12


Przedsiębiorca może poprawić deklarację VAT po zakończeniu kontroli skarbowej. Także takiej, która wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu.

(…) Potwierdziło to Ministerstwo Finansów w piśmie z 13 lutego br. (AP13-8012/62/PZ/07/274). To korzystne dla podatników stanowisko i nie powinno budzić wątpliwości. Problem jest jednak w tym, że przepisy nie pozwalają na korektę deklaracji VAT po zakończeniu kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy. Wygląda więc na to, że prawo do korekty uzależnione jest od tego, kto nas kontroluje. Tymczasem podatnik, który złoży korektę i zapłaci zaległy podatek, nie ponosi odpowiedzialności karnej skarbowej.

(…) Podatnicy mogą skorygować deklarację po kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd kontroli skarbowej. Mówi o tym art. 14c wprowadzony 11 listopada 2006 r. do ustawy o kontroli skarbowej. Na poprawki mamy 14 dni od otrzymania protokołu kontroli. W protokole urząd powinien poinformować o takiej możliwości. Korektę składamy do właściwego urzędu skarbowego, ale zawiadamiamy o niej także kontrolerów z UKS.

Inaczej jest w wypadku kontroli prowadzonej przez urząd skarbowy. Wprawdzie aż do momentu wszczęcia postępowania podatkowego można poprawić błędy, ale jest tu problem z korektami deklaracji VAT. Chodzi o wprowadzony 1 września 2005 r. art. 81b § 3 ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zasady "uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu kontroli podatkowej" nie stosuje się w zakresie VAT. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)