e-Podatki

Weszły w życie 2007-07-03od 01.06.2007. do 30.06.2007.

26.06.2007.

KKS

  • OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy, Dz.U. Nr 111, poz. 765, z dnia 26.06.2007
21.06.2007.


OP

  • ROZPORZĄDZENIE Ministra Finansów z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej, Dz.U. Nr 101, poz. 677, z dnia 06.06.2007
14.06.2007.

OP

  • WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 29 maja 2007 r. sygn. akt P 20/06, Dz.U. Nr 105, poz. 721, z dnia 14.06.2007
01.06.2007.

OP

  • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia, Dz.U. Nr 93, poz. 622, z dnia 29.05.2007
Wykaz skrótów:

AKC - akcyza
DG - działalność gospodarcza
KKS - kodeks karny skarbowy
KS - kontrola skarbowa
NIP - ewidencja i identyfikacja
OP - Ordynacja podatkowa
OPŁ - opłaty
OZ - obrót zagraniczny
PCC - podatek od czynności cywilno prawnych
PDOF - podatek dochodowy od osób fizycznych
PDOP - podatek dochodowy od osób prawnych
PL - podatki lokalne
PPP - pomoc publiczna dla przedsiębiorców
PR - podatek rolny
PT - podatek tonażowy
SiD - spadki i darowizny
UM - umowy międzynarodowe
UR - rachunkowość
VAT - podatek od towarów i usług