e-Podatki

Zmiany w doradztwie podatkowym. 2007-05-29


Od niedawna wiemy, że jest już przesądzona nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym. Jej celem ma być otwieranie zawodu doradcy podatkowego, zmiana zasad powoływania Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz statusu jej członków, a zwłaszcza rozszerzenie możliwości ich odwoływania, a także zmiana ustroju korporacji doradców podatkowych, która ma upodobnić się do ustroju zawodów prawniczych.

(…) Szczególnie istotne są koncepcje otwierania zawodu doradcy podatkowego. Jedną z propozycji jest powołanie zupełnie nowego fachu świadczącego te usługi - obok doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów i - w określonym zakresie - podmiotów usługowo prowadzących księgi rachunkowe - w postaci osób posiadających tzw. licencje podatkowe. Nie byłby to oczywiście zawód zaufania publicznego. Minister finansów dokonywałby wpisu, którego przesłanki byłyby proste: posiadanie przez kandydata wyższego wykształcenia prawniczego lub ekonomicznego (finansowego) i dość krótkiego stażu podatkowego w firmach doradczych lub w organach skarbowych.

Andrzej Sadowski-Centrum im. Adama Smitha

Zawód doradcy podatkowego należałoby w ogóle zlikwidować. Jeśli rozważa się ewentualne dopuszczenie aplikantów do zawodu doradcy, to znaczy, że jest on reglamentowany. Nie ma żadnego powodu, aby w Polsce była tak daleka reglamentacja czy to zawodów prawniczych, czy zawodu doradcy podatkowego. Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest korporacją stworzoną sztucznie. Nie widzę żadnego powodu dla jej istnienia. Prawo doradzania w sprawach podatkowych powinien mieć każdy. Jeżeli rząd deklaruje, że otworzy korporacje, to nie powinno to ominąć korporacji doradców. (…)
(źródło: Gazeta Prawna)