e-Podatki

Lista doradców podatkowych kurczy się stopniowo. 2007-05-29


Osoby, które przez osiem lat nie zdały egzaminu państwowego, zostaną skreślone z listy doradców podatkowych. Z zawodem pożegnało się już pierwszych 250 osób. Liczba osób, które w najbliższym czasie mogą utracić prawo do wykonywania usług doradztwa podatkowego, może jeszcze wrosnąć, bo Ministerstwo Finansów na bieżąco przesyła Krajowej Radzie Doradców Podatkowych kolejne listy osób wytypowanych do skreślenia.
(…) Krajowa Rada Doradców Podatkowych, jak powiedział "Rz" jej wiceprzewodniczący Brunon Szulc, wydała prawie 1850 postanowień o wszczęciu postępowania o skreślenie z listy doradców podatkowych. -Teraz oczekujemy na stanowisko zainteresowanych - oznajmił Brunon Szulc. Następnych skreśleń można się spodziewać w czerwcu. Dotychczas z zawodem definitywnie pożegnało się 250 osób. Ile spośród wspomnianych 1850 powiększy tę liczbę, dokładnie nie wiadomo. Rada może bowiem zawiesić postępowanie wobec osoby, która wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu na doradcę podatkowego i ma wyznaczony jego termin.

-W takiej sytuacji postępowanie o skreślenie z listy może zostać zawieszone do czasu egzaminu -dodaje Brunon Szulc.

Nie tylko zdanie egzaminu może umożliwić przekształcenie wpisu warunkowego we wpis ostateczny. Zainteresowana osoba może też udowodnić, iż od momentu wpisu warunkowego (tj. przez ostatnie osiem lat) wykonywała czynności doradztwa podatkowego, przedstawiając np. oświadczenia klientów złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej. (…)
(źródło: Rzeczpospolita)